Etapy działań

  • Termomodernizacja budynku przebiega zasadniczo w czterech etapach:
  • - audyt energetyczny,
  • - pozyskanie środków,
  • - projektowanie,
  • - prace budowlane i instalacyjne.

Zajmujemy się kompleksowo całym procesem termomodernizacji, dążąc do tego, by inwestycja przyniosła możliwie najlepsze efekty. Pomimo, że w trakcie prac staramy się nie absorbować nadmiernie czasu Inwestora, to zawsze liczymy się z Jego decyzjami.

Audyt energetyczny jest opracowaniem, w którym dokonuje się techniczno-ekonomicznej oceny budynku z punktu widzenia zużycia energii. Uwzględnia się przy tym wszystkie elementy, mające wpływ na bilans energetyczny. Jest to swoisty "biznesplan" inwestycji termomodernizacyjnej, będący podstawą do określenia, jakie usprawnienia trzeba wykonać, żeby ograniczyć zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne. Szczegółowo zasady audytu energetycznego określa rozporządzenie ministra infrastruktury z z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 114).

Po wykonaniu audytu należy pozyskać kredyt bankowy na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w wysokości nie większej niż 80% jego wartości. Bank kredytujący inwestycję przekazuje wniosek wraz z audytem energetycznym do Banku Gospodarstwa Krajowego. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, inwestorowi przyznana zostaje promesa premii termomodernizacyjnej, która oznacza spłatę w przyszłości (umorzenie) przez BGK kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia.

Następnie prowadzone są prace projektowe (projekty techniczne), a po nich prace budowlane i instalacyjne (ocieplanie ścian, stropodachów i stropów piwnicznych, wymiana okien i drzwi, a także modernizacja centralnego ogrzewania, związana ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną). Wykonywane są one zgodnie z dokumentacją technologiczną. Należy pamiętać, że termomodernizacja budynku może stać się przedmiotem kontroli Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub banku, udzielającego kredytu.

W końcowym etapie po wykonaniu termomodernizacji inwestorowi jest przekazywana premia termomodernizacyjna poprzez umorzenie 25 proc. długu inwestora zaciągniętego w banku komercyjnym


© Copyright AF-TERM Sp. z o.o. Lublin

Projekt i realizacja: pixelgarden.pl